Guide till arkitektbyråer

En arkitektbyrå är ett konsultbolag eller konsultföretag i vilket en eller flera arkitekter arbetar och erbjuder sina tjänster inom områden som byggnad och arkitektur. Vanligt är att man tar kontakt med en arkitektbyrå när man vill få hjälp med husritningar eller t.ex. bygglov.

En arkitektbyrå kan drivas av bara en person, vanligtvis en utbildad arkitekt, eller som ett kollektiv av flera olika delägare med olika bakgrund. Vanligtvis är delägarna dock byggnadingenjörer eller arkitekter. En arkitektbyrå kan ha olika inriktningar, ibland en kombination av flera olika, som exempel kan ges: inredning, byggnader eller landskapsgestaltning. Beroende på arkitektbyråns inriktning sysselsätter den olika former av specialiserade individer som t.ex. inredningsarkitekter och landskapsarkitekter.

På denna hemsida guidar vi dig till olika arkitektbyråer runt om i Sverige som du kan ta kontakt med när du behöver hjälp med t.ex. bygglov, husritningar eller annat inom arkitektur.